METATERAPIA

Stres oksydacyjny powoduje blokadę energetyczną komórki, tkanki, narządów. Metaterapia pozwala usunąć te blokady. Dzięki programowi metaterapii  ciało otrzymuje sygnał w postaci odpowiedniej częstotliwości fali elektromagnetycznej, które stymulują proces leczenia.

Co to jest metaterapia Mezator?

Jest to bezinwazyjna i bezbolesna, przyjemna i odprężająca technika wzmacniająca układ odpornościowy organizmu, jest bezpieczna nawet dla dzieci.

Pomimo swojego szerokiego spektrum działania metaterapia jest bardzo delikatnym i nieinwazyjnym sposobem leczenia. Lecznicze pola elektromagnetyczne, którym poddawany jest organizm podczas metaterapii są bardzo niewielkie w porównaniu do pól elektromagnetycznych na których działanie jesteśmy narażeni w życiu codziennym. Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań i skutków ubocznych działania metaterapii.

Jak działa metaterapia i jaki jest jej cel ?

Lecznicze sygnały elektromagnetyczne są przesyłane do mózgu, czujniki zapisują dane podczas gdy elektrody wywierają działanie lecznicze.

Metaterapia sprawia , że ciało lepiej radzi sobie z wykrytymi problemami, toksynami oraz alergenami. Terapia eliminuje przyczyny schorzeń a nie skutki tzn. likwiduje zaburzenia energetyczne, przewlekły stres oraz zaburzenia odpowiedzi centralnego układu nerwowego. Przy użyciu tej metody układ energetyczny ciała jest modyfikowany co znacznie ułatwia i przyspiesza powrót do zdrowia, wyjście z nałogu, leczenie alergii czy przewlekłego bólu.

Aby uzyskać pożądany efekt leczniczy organizm wymagane jest 10 sesji odbywających się co drugi dzień.

Podczas jednej sesji można prowadzić metaterapie max. 5 organów.

Po 10 sesjach metaterapii zalecane jest odczekanie co najmniej 30 dni przed ponownym podjęciem leczenia.

Koszt 10 sesji metaterapii to 250 zł brutto

Najważniejsze zastosowania metaterapii  Mezator :

 • leczenie przewlekłych chorób zwyrodnieniowych
 • leczenie chorób autoimmunologicznych
 • wzmacnianie osłabionego układu odpornościowego
 • leczenie przewlekłych infekcji
 • leczenie ostrego oraz przewlekłego bólu
 • leczenie zmęczenia, osłabienia
 • leczenie problemów ze snem
 • leczenie depresji
 • leczenie migren
 • leczenie alergii
 • leczenie egzem, neurogennego zapalenia skóry
 • leczenie chorób wieku starczego
 • leczenie skurczów i zapalenia stawów
 • w medycynie sportowej jako pomoc w optymalnym przygotowaniu organizmu do zawodów

UWAGA : Pomimo, że Mezator jest urządzeniem medycznym, a metaterapia jest ważnym wsparciem dla leczenia nie powinna być jedyną terapią leczenia poważnych chorób. Zmniejszenie lub zwiększenie dawek leków , zastosowanie lub zaprzestanie innych terapii, powinno nastąpić wyłącznie w wyniku konsultacji z lekarzem prowadzącym !

Jak każda terapia, metaterapia nie może zagwarantować 100% skuteczności w leczeniu wszystkich schorzeń. Efekty mogą się różnić w zależności od przypadku oraz pacjenta.